Massage

CrossFit Highway erbjuder massage, behandling, rehab och prehab-tjänster i handledning av certifierade terapeuter. Våra terapeuter jobbar alltid med kroppens fysiska funktion och personens välmående i fokus och har erfarenhet att hjälpa både elitatleter såväl som vanliga motionärer.

Nedan hittar du tjänsterna vi erbjuder, våra massörer och bokningsschema, tiderna kan bokas även om du inte är medlem på CrossFit Highway.

Tjänster:

Massagebehandling (45 min) – 550 kr

Individuell rehab/prehab-programmering (screening + programmering + uppföljning)  – 1900 kr

Individuell rehab/prehab-programmering innebär att du får träffa en terapeut som utifrån dina mål och förutsättningar tar fram ett individanpassat program för att du ska blir skadefri eller kunna presterar ännu bättre i din träning. Du får ett personligt schema med övningar att följa (utöver din vanligt träning) som följs upp under programmets tid för att nå det uppsatta målet.

I tjänsten ingår: 1 screeningtillfälle, 2 månaders individanpassat program med löpande uppföljning, 1 avstämningstillfälle.

frågor
och
svar

Tim Martinsson

Tim Martinsson

Nano Bonta

Nano Bonta